Neem contact met ons op >
 

Nieuwbouw in het landelijk gebied

Nieuwe woningen en landgoederen in het buitengebied

Heeft u oude schuren of gebouwen op uw erf die u wilt slopen, om hier eventueel een nieuwe woning op neer te zetten? De Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) kan u hierbij financieel ondersteunen. Rood voor Rood (R.v.R.) en Landgoed regelingen vallen hieronder, 01 Architecten Enschede kan u in dit proces ondersteunen.

Wij hebben veel ervaring met het maken van ontwerpen voor Rood voor Rood en de advisering in alle fases van het proces. Zo zijn wij betrokken geweest bij het allereerste Rood voor Rood plan in Overijssel en zijn we sindsdien actief geweest met verschillende Rood voor Rood-woningen en nieuwe ontwikkelingen op landgoederen. Wanneer u zich oriënteert, maar ook wanneer u het proces vrijwel heeft doorlopen, kunt u vrijblijvend contact opnemen.

Wat is de Rood voor Rood regeling?

De Rood voor Rood regeling is een initiatief van de gemeentes om het platteland een boost te geven. Het doel van deze regeling is om het mooie van het platteland te bewaren en te versterken en het overbodige te slopen. Hierbij kan u bijvoorbeeld denken aan het laten slopen van een oude veeschuur om hier een nieuwe woning neer te zetten. Om kwaliteit toe te voegen, en de sloop van landschap ontsierende schuren mogelijk te maken, moet er waarde gecreëerd worden. Dit gebeurt door een functieverandering (bestemmingsplanwijziging). De agrarische functie komt normaliter te vervallen. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid van toevoeging van bijvoorbeeld:

Nieuwe woningen

Nieuwe landgoederen

Zorgboerderijen

Groepsaccommodaties

Van de getaxeerde meerwaarde van de kavels worden de sloopkosten en de herinrichting van het landschap gerealiseerd. Bij de herinrichting van het landschap kan er bijvoorbeeld gedacht worden aan:

Boomgaard

Houtwal

Kikkerpoel

Herstel bomenlanen

Meer weten over de Rood voor Rood regeling of andere Landgoed Regelingen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Onder het genot van een kopje koffie vertellen wij u graag meer over de regelingen maar ook wat eventueel de mogelijkheden op uw landgoed zijn. Klik hier om contact met ons op te nemen.

Stappen om te komen tot een KGO-plan (Rood voor Rood of landgoed regeling)

Het proces om tot een KGO-plan te komen bestaat uit 5 stappen:

Een gesprek met een landschappelijk bureau is veelal de eerste stap in dit proces. Zij kunnen u adviseren over de mogelijkheden. Ook weet een landschappelijk bureau vaak goed welke voorwaarden de gemeente stelt aan medewerking aan een functieverandering. Een landschappelijk bureau brengt ervaring in het proces en kunnen u de benodigde stukken leveren of met de juiste bedrijven in contact laten brengen.

Een landschappelijk bureau kijkt naar uw wensen, inventariseert het landschap en maakt een landschappelijk schetsplan. Wanneer de 1e planopzet door het landschappelijke bureau is gemaakt, is het logisch om een ervaren architect naar het landschappelijke plan te laten kijken. Hier komen wij in beeld. Wij adviseren u in deze fasen en kijken onder andere naar:

    Oriëntatie van de woning ten opzichte van de zon

    Zichtlijnen vanuit de woning

    De plaatsing van de woning ten opzichte van het bijgebouw

    Het erf en de ontsluiting van de woning

    De mogelijkheden van het bestemmingsplan, waaronder:

    Goothoogte

    Nokhoogte

    Volume van de woning (en de wijze hoe dit gemeten wordt)

    De mogelijkheid om bijgebouw en hoofdgebouw te combineren.

Op deze manier krijgt u een beter beeld bij het uiteindelijke resultaat en ziet u direct of de schets van het landschapsbureau aangepast moet worden. Tevens begrijpt u zo beter met welke eisen van de gemeente u wilt instemmen en welke niet.

Het landschappelijk bureau zorgt voor afstemming met de gemeente. Samen met u wordt de landschappelijk tekening van de terreininrichting vastgesteld.


Als het landschappelijk plan bepaald is, kan er gewerkt worden aan de uitstraling van de nieuwbouw. Hierbij kunt u denken aan klassiek, aansluitend bij de omgeving. Maar dit kan ook modern of juist heel industrieel zijn. Een villa met een luxe uitstraling of juist een kleinere woning met een agrarische ingetogen uitstraling. 

Een beeldkwaliteitplan omschrijft de uitstraling van de nieuwe bebouwing. Dit gebeurt op een dusdanige manier dat de welstand het bouwplan kan gaan toetsen. Hierbij is het belangrijk dat het beeldkwaliteitplan en het bestemmingsplan goed op elkaar zijn afgestemd. 

Wie maakt dit beeldkwaliteitplan?

Het beeldkwaliteitplan wordt opgesteld door een architectenbureau. 01 Architecten biedt u hierin graag de helpende hand. Dankzij jarenlange ervaring in het opstellen van beeldkwaliteitsplannen weten wij precies wat er hierin van ons verwacht wordt. Een beeldkwaliteitplan kan bestaan uit 1 A3 blad met een aantal schetsen van de hoofdvorm en een aantal referentiefoto’s. Maar het kan ook een uitgebreid stuk zijn waarin de gewenste detaillering zelfs is uitgetekend. De keuze hiervoor is afhankelijk van de gemeente en de behoefte van de eigenaar van de grond om invloed op de vorm van de woning te hebben.

Na het opstellen van een beeldkwaliteitplan wordt er veelal gekozen om een schetsplan te laten opstellen. Als de bewoners van het toekomstige plan bekend zijn, kan er een start worden gemaakt aan het schetsplan. Op basis van deze schets kan het bestemmingsplan opgesteld worden. De toekomstige uitstraling wordt dan via deze schets afgestemd met gemeente en de welstand.


Een bestemmingsplan bestaat uit een kaart en een tekst. Hierbij geeft de kaart aan waar er gebouwd mag worden en wordt er in de tekst omgeschreven wat de eisen zijn voor de bebouwing. In een bestemmingsplan wordt er een verschil gemaakt tussen de woning zelf en de bijgebouwen. 

Het proces om te komen tot een goedgekeurd bestemmingsplan is wettelijk vastgelegd en vind grotendeels op gemeentelijk niveau plaats. Voor belanghebbenden is het mogelijk om bezwaar te maken. Deze fase duurt snel een half jaar.


Als het bestemmingsplan definitief is, kan de bouwaanvraag worden ingediend. Een bouwaanvraag is onderdeel van de omgevingsvergunning. In een omgevingsvergunning kunnen ook kapvergunningen en sloopvergunningen worden opgenomen.


Misschien wel de leukste en spannendste fase van het gehele proces, de realisatie. Na afgifte van de vergunning kan er daadwerkelijk gebouwd worden. Als voorwaarde wordt vaak gesteld dat de eventuele schuren gesloopt zijn voor aanvang van de bouw. De landschappelijke ingrepen worden veelal na bouw uitgevoerd.

Benieuwd naar wat we voor u en uw landgoed kunnen betekenen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Onder het genot van een kop koffie of thee lekker bakje koffie en thee  gaan we samen met u sparren over de ontwikkeling van uw landgoed. Uiteraard is dit vrijblijvend. Klik hier om contact met ons op te nemen.Contactformulier

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.